کاربرد های شیکر

شیکر  کاربردهای زیادی می تواند داشته باشد :
1 – مخلوط کن پروتئین و مکملهای ورزشی
2 – استفاده از شیکر به عنوان قمقمه آب
3 – محل نگهداری دارو همراه با لیوان آب
4 – توری داخل لیوان باعث مخلوط شدن مواد داخل لیوان می شود که از این نکته می توان در مواردی مانند پخت کیک خانگی استفاده کرد .

 

  جهت دریافت اطلاعات بیشتر درباره "شیکر" می توانید با شماره 09120397701 تماس حاصل بفرمائید .