نمایندگی شیکر

آیا می دانید تمام کسانی که از محصولات ما به تعداد حداقل 3000 عدد خرید کنند در سایت و روزنامه های ورزشی به عنوان نماینده فروش ثبت می شوند.
در ضمن نام تمام باشگاهها و فروشگاههایی که از این نمایندگان خرید کرده اند در سایت ثبت شده و به نوعی نمایندگان کوچک ما هستند . یعنی شما با خرید 240 عدد از محصولات ما عامل فروش منطقه خود می شوید  و افرادی که به ما مراجعه کنند به شما ارجاع می دهیم .

  جهت دریافت اطلاعات بیشتر و دریافت نمایندگی "شیکر" می توانید با شماره 09120397701 تماس حاصل بفرمائید .